مجموعه تحلیل های نئوویو ثتران در نئوویو سنتر

تحلیل نئوویو شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (ثتران) : بر اساس تحلیل الیوتی ثتران (1) الگویی که برای این سهم پیش بینی می کنیم الگوی دو گانه ی خاتمه با مثلث همگرا است که هم اکنون تکمیل نیست و احتمالا چندین ماه تا اتمام آن فاصله داریم. بنابراین در الگوی مثلت همگرای بسیار بزرگ مذکور […]

تحلیل نئوویو سرمایه گذاری مسکن تهران (ثتران) در نئوویو سنتر : با تحلیل الیوتی نمودار ثتران می بینیم در این سهم نیر داستان همیشگی در بورس تهران اتفاق افتاده است. همانطور که می بینید یک صعود بسیار شارپ به صورت کارکشن دوگانه ی زیگزاگ + مثلث نوترال تناوب معکوس رخ داده که سود 90 درصدی […]

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید