مجموعه تحلیل های نئوویو شاوان در نئوویو سنتر

مدت زیادی از تحلیل اول شاوان می گذره و از موقعی که سیگنال خرید روی 1200 داده شد طی یک فعالیت مثلثی بسیار کند خودش را به تارگت داده شده در 1600 رساند و پس از پایان دیامتریکی که دنبالش بودیم فعلا بازاری نزولی را برای شاوان تا چندین ماه پیش بینی می کنم.این دیامتریک […]

روند شاوان یک روند صعودی بسیار کند است در حال حاضر به نظر می رسد در حال تشکیل موج F از دیامتریک می باشد. با فرض این سناریو خرید سهم در محدوده ی 1200 با حد ضرر 1050 مناسب ارزیابی می شود. چون انتهای F فعلا مشخص نیست حد سود را نمی توان تخمین زد. مقاومت […]

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید