مجموعه تحلیل های نئوویو شاخص کل در نئوویو سنتر

در تحلیل نئوویو شاخص کل که اسفند 98 ارائه کردیم به اهداف صعودی در محدوده ی 900 هزار واحد اشاره کردیم. با توجه به مومنتوم بالای بازار مقدار شاخص علاوه بر هدف چهارم به هدف بعدی در محدوده ی 1 میلیون واحد نیز رسیده است و پس از پر شدن ظرف زمانی نرمال وارد اصلاح شد…

آنالیز نئوویو شاخص کل

در ابتدا مایل هستم به آنالیز نئوویو شاخص کل در اشل 30 ساله بپردازم و سپس ادامه تحلیل 10 را انجام دهیم. اگر شاخص کل بورس را در 30 سال گذشته مورد بررسی قرار دهیم به احتمال زیاد در شاخه (G) از دیامتریک هستیم.دومین تارگت نرمال موج (G) در این دیامتریک 560 هزار واحد است که در حال رسیدن به آن هستیم و سومین تارگت نرمال آن 1 میلیون و 650 هزار واحد است.

تحلیل الیوتی نمودار شاخص کل

تحلیل الیوتی نمودار شاخص کل تهران در نئوویو سنتر: در این جا می خواهیم به تحلیل الیوتی نمودار شاخص کل تهران در کش دیتای ماهانه بپردازیم و نتایج آن را مشاهده و با تحلیل های قبل مقایسه کنیم. در تحلیل قبلی به دنبال انتهای فاز سوم از الگوی دیامتریک بودیم و برای انتهای آن چند […]

موج شماری نمودار شاخص کل

موج شماری نمودار شاخص کل تهران در نئوویو سنتر : در موج شماری نمودار شاخص کل (8) که در کش دیتای 6 ماهه انجام شده بود به روند صعودی بلند مدت شاخص کل و همچنین به نزدیکترین مقاومت در 300-310 هزار واحد اشاره کردیم و مشاهده شد پس از رسیدن قیمت به این ناحیه شاخص […]

تحلیل الیوتی شاخص کل

تحلیل الیوتی شاخص کل بورس تهران در نئوویو سنتر : در ابتدا به بررسی  تحلیل الیوتی شاخص کل (7) که مهر ماه سال 97 ارائه شد بپردازیم. دو سناریوی صعودی در آن جا برای شاخص کل مورد بررسی قرار گرفت. سناریوی اول سناریویی با اصلاح اندک و سپس صعود و سناریوی دوم صعود یکپارچه و […]

موج شماری شاخص کل

موج شماری شاخص کل بورس تهران در نئوویو سنتر : در ابتدا باید عرض کنم نظرات بنده در مورد موج شماری شاخص کل قلابی پابرجاست! و به لحاظ نئوویوی همانگونه که در بسیاری از  قسمت های چارت ویکلی و ماهانه الگوهای زیبایی تشکیل شده است در پاره ای از قسمت ها هیچ الگویی تشکیل نشده […]

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید