مجموعه تحلیل های نئوویو ونوین در نئوویو سنتر

آنالیز نئوویو ونوین (1)

تحلیل نئوویو بانک اقتصاد نوین (ونوین) : اگر به آنالیز نئوویو ونوین از سال 85 تا کنون نگاه کنیم ، فازهای مختلف صعودی و رنجی را خواهیم دید که همگی الگوی تصحیحی (کارکشن) هستند و در تجمیع آنها فعلا هیچ الگوی الیوتی تکمیل نیست. این موضوع به طور کلی نشانگر ادامه روند صعودی بلند مدتی […]

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید