مجموعه تحلیل های نئوویو ونوین در نئوویو سنتر

در تحلیل نئوویو ونوین که پس از افزایش سرمایه انجام شده است کلیات آن دقیقا با تحلیل قبلی یکسان است به دنبال الگوی ترکیبی دوگانه با ایکس موج بزرگ به صورت مثلث دوبل هستیم. این الگو می تواند موج B از کارکشنی بسیار پیچیده باشد…

آنالیز نئوویو ونوین (1)

تحلیل نئوویو بانک اقتصاد نوین (ونوین) : اگر به آنالیز نئوویو ونوین از سال 85 تا کنون نگاه کنیم ، فازهای مختلف صعودی و رنجی را خواهیم دید که همگی الگوی تصحیحی (کارکشن) هستند و در تجمیع آنها فعلا هیچ الگوی الیوتی تکمیل نیست. این موضوع به طور کلی نشانگر ادامه روند صعودی بلند مدتی […]

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید