تحلیل نئوویو ونوین

/توسط

تحلیل نئوویو ونوین (2)

در تحلیل نئوویو ونوین که پس از افزایش سرمایه انجام شده است کلیات آن دقیقا با تحلیل قبلی یکسان است به دنبال الگوی ترکیبی دوگانه با ایکس موج بزرگ به صورت مثلث دوبل هستیم. این الگو می تواند موج B از کارکشنی بسیار پیچیده باشد...

مطالبی که ممکن است دوست داشته باشید

اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید