مجموعه تحلیل های نئوویو وتجارت در نئوویو سنتر

شمارش نئوویو وتجارت (4)

تحلیل نئوویو بانک تجارت (وتجارت) در نئوویو سنتر : در شمارش نئوویو وتجارت که حدود سه ماه پیش ارائه شد به بررسی تحلیلی الگوی قسمت رنج وتجارت پرداخته شد و سناریوهای مختلفی ذکر شد. هم اکنون که قسمت رنج پایان یافته است به نظر می رسد قسمت دوم از سناریوی اول به وقوع پیوسته است. […]

الگوی X موج وتجارت

تحلیل نئوویو بانک تجارت (وتجارت) در نئوویو سنتر : دو ماهی از تحلیل نئوویو قبلی گذشته و در این تحلیل با تشکیل امواجِ بیشتر می خواهیم به الگوی X موج وتجارت که به دنبال آن بودیم بپردازیم و شرایط مختلف را با دید کارگاهی بررسی کنیم. دوستانی که دانشجوی نئوویو نیستند صرفا قسمت آخر با […]

تحلیل نئوویو وتجارت 02 - کش دیتای هفتگی

تحلیل نئوویو بانک تجارت (وتجارت) در نئوویو سنتر : در ابتدا به بررسی  آنالیز نئوویو  وتجارت 1 بپردازیم ، همان‌طور که در تحلیل اول دیدیم تحلیل قیمتی و زمانی بسیار دقیق عمل کرد و از یک ماه پیش تاکنون روند صعودی برای این سهم آغاز شد ، روندی که در آن قیمت تا 49 تومان […]

تحلیل نئوویو نمودار وتجارت (1)

تحلیل نئوویو بانک تجارت با نماد ” وتجارت” در نئوویو سنتر : برای تحلیل نئوویو نمودار وتجارت اگر به کش دیتای هفتگی این سهم در ماه های اخیر نگاه کنیم ، صعودی نسبتا یک پارچه را خواهیم دید که آن را می توان در قالب الگوی دیامتریک در نئوویو تحلیل کرد. با توجه به کانال […]

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید