مجموعه تحلیل های نئوویو ذوب در نئوویو سنتر

طبق تحلیل نئوویو ذوب آهن که انجام دادیم به نظر می رسد ناحیه 540-620 تومان ناحیه مناسبی پایان این نزول است. در مورد حد ضرر فعلا نمی توان با دقت نظری داد و پس از بازگشت باید به صورت دقیق تعیین شود اما با فرض بازگشت قیمت در کف ناحیه مذکور استاپ خود را در 500 تومان قرار دهید….

آنالیز نئوویو ذوب

در آنالیز نئوویو ذوب (5) دو سناریوی هم جهت را برای این سهم مطرح کردیم و در این تحلیل می خواهیم به ادامه تحلیل سناریوی 1 بپردازیم. با توجه به اندازه زمانی الگوی مثلث همگرای تکمیل شده انتظار داریم حرکت پسا الگویی این مثلث نیز تا حدی پیچیده و دارای بخشیزه هایی شود…

الگوی مثلث همگرا ذوب

تحلیل نئوویو ذوب آهن (ذوب) در نئوویو سنتر : طبق تحلیل نئوویو ذوب که اواخر شهریور ماه انجام دادیم به دنبال حرکت پسامثلثی پس از الگوی مثلث همگرا بودیم. در آن تحلیل دو سناریو برای الگوی نئوویو شرح دادیم که هر دو هم جهت و نشان دهنده ی صعود قیمت بود. رانش پس از مثلث […]

تحلیل الیوتی ذوب (4)- کش دیتای ماهانه

آنالیز نئوویو شرکت ذوب آهن (ذوب) در نئوویو سنتر : طبق تحلیل الیوتی ذوب (3) که انجام دادیم به دنبال مثلث همگرای تناوب استانداردی بودیم که موج E از آن در محدوده‌ی 125-140 پایان پذیرد و سپس حرکت پسامثلثی به صورت روندی صعودی شکل بگیرد. نکته آموزشی که باید بدان توجه کنید این است که […]

تحلیل نئوویو نمودار ذوب

تحلیل نئوویو ذوب آهن (ذوب) در نئوویو سنتر : از مهر 97 به بعد طبق تحلیل نئوویو نمودار ذوب ، این سهم فرآیند افقی را تا کنون طی کرده است که از دید نئوویو به نظر می رسد در حال تشکیل مثلث همگرای تناوب استاندارد می باشد. اگر به نمودار ذوب در کش دیتای ماهانه  نگاه […]

موج شماری نئوویو ذوب (2)

موج شماری نئوویو ذوب آهن (ذوب) در نئوویو سنتر : طبق تحلیل نئوویو ذوب آهن (1) مبنی بر مثلث همگرای افقی ، رانشی که رخ داد به محدوده ی مورد نظر رسید اما به لحاظ ریز موج ها همچنان منتظر موج 5 آن نیز بودیم. تحلیل قبلی در محدوده ی  82 تومان در موج 4 فرضی […]

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید