سرفصل‌های دوره نئوویو در نئوویو سنتر

نئوویو سنتر با بیش از یک دهه تجربه و برگزاری بیش از 60 دوره ، کامل‌ترین دوره تخصصی آموزش نئوویو در ایران را به صورت حضوری با مفاد زیر خدمت علاقه‌مندان تقدیم می‌کند :

سرفصل های دوره نئوویو (الیوت به سبک گلن نیلی) :

مباحث مقدماتی :

 • تئوری موجی الیوت چیست؟
 • الگو های قیمت ناشی از روانشناسی
 • یک ابزار منحصر به فرد تحلیلی
 • چرا تئوری موجی الیوت را بیاموزیم؟
 • غیر ضروی شدن تکنیک های پر شمار
 • سودمند در توضیح اندیکاتورها
 • سیگنال های کمیاب ولی موثق
 • پیچیدگی
 • سال ها برای استاد شدن
 • کاربرد تئوری مستلزم وقت است
 • صف بی انتهای ویژگی ها
 • به یادسپاری
 • ابهام مکرر
 • دشواری
 • چرا این سبک مباحثات بیشتری تولید خواهد کرد؟
 • چه چیزی تئوری موجی الیوت را منحصر به فرد خواهد کرد؟
 • روان شناسی توده ها
 • دسته بندی پرجزییات
 • توصیف روشن رفتار قیمت
 • چگونه باید تئوری را بیاموزیم؟
 • تکنیک های الحاقی لازم بود
 • روش های خاصی تعریف شد
 • نمودارهای واقع گرایانه قبلا موجود نبود
 • یافته های جدید ،ملحقات نیلی
 • تئوری کجاها کاربرد دارد؟
 • چطور تحلیلگر می تواند الیوت را درک کرده و با آن کار کند؟
 • با دقت زیاد
 • با فکر باز
 • بعد چه؟

مفاهیم عمومی

 • چه چیزی یک موج است ؟
 • چرا امواج رخ می دهند؟
 • چرا موج ها مهم هستند؟
 • الگو ها
 • چرا امواج را کلاس بندی می کنید؟
 • کلاس ها
 • درجه
 • چگونه امواج را برچسب گذاری می کنید؟
 • برچسب های ساختار
 • برچسب های پیشرفت
 • چه داده های بایستی در تحلیل امواج مورد استفاده قرار بگیرند؟
 • داده قیمت نهایی (به هیچ عنوان)
 • نمودار های میله ای
 • نمودار های آتی
 • نمودار جفت ارزها
 • داده های نقدی
 • چطور داده ها را ترسیم می کنید؟
 • داده میانگین
 • CASH Data چیست؟ و چگونه تهیه می شود؟
 • چه تعداد نمودار لازم است و در چه تایمی؟
 • حسابی یا لگاریتمی؟
 • اندازه گیری امواج (چگونه و با چه ابزاری)
 • آیا نرم افزاری وجود دارد که این کار را انجام دهد؟
 • امواج تا چه حد پیچیده می شوند؟
 • چطور این دانش برای تحلیل مورد استفاده قرار می گیرد؟

تحلیل مقدماتی :

 • آماده سازی نمودار و مدیریت داده ها
 • شناسایی تک موج ها
 • قانون تناسب
 • قانون خنثایی
 • قانون معاینه
 • خلاصه کلی از شتابدارها و تصحیحی ها جهت استفاده بهینه از قوانین بازگشت
 • به کار گیری نشان گرهای وضعیت
 • دستور العمل ها
 • مشخصات و توالی نشانگر های وضعیت
 • فرآیند جداسازی الگوها
 • شرایط خاص
 • قوانین آنالیز ذهنی

معاینات واسطه ای

 • گروه های تک موج
 • قانون سیمیلاریتی
 • قیمت
 • زمان
 • مراحل 1 تا 3
 • آزمون انحراف زیگزاگ
 • بعد چه؟

ملاحظات مرکزی

 • ساختار بساموج ها
 • شتابدارها
 • قوانین ضروری ساختار
 • اعمال حرکت در بازار
 • تست لیتموس
 • الحاق برچسب های پیشرفت به گروه امواج
 • قوانین مشروط ساختار
 • قانون تناوب
 • قانون همسانی
 • قانون همپوشانی
 • نقطه ی تفکیک شتابدارها
 • کانال بندی
 • نسبت های فیبوناچی
 • موج 1 ممتد
 • موج 3 ممتد
 • موج 5 ممتد
 • درجه
 • معرفی واقع گرایانه شتابدارها
 • تصحیحی ها
 • الحاق برچسب های پیشرفت به گروه امواج
 • قوانین ضروری ساختار
 • فلت ها (5-3-3) : 11 نوع
 • موج b قوی
 • موج b نرمال
 • موج b ضعیف
 • روانشناسی فلت
 • زیگزاگ ها (5-3-5) : 3 نوع
 • نرمال
 • ناقص
 • طویل
 • روانشناسی زیگزاگ
 • مثلث ها (3-3-3-3-3) : 12 نوع
 • مثلث ها ی همگرا
 • محدود
 • نوع افقی
 • نوع ایرگولار
 • نوع رانینگ
 • نامحدود
 • تشخیص مثلث نامحدود
 • مثلث های واگرا
 • محدود
 • نامحدود
 • روانشناسی مثلث
 • کاربرد
 • قوانین مشروط ساختار
 • تناوب
 • نقطه ی تفکیک تصحیحی ها
 • کانال بندی
 • خط روند طلایی 0-2
 • خط روند طلایی 2-4
 • نسبت های فیبوناچی
 • فلت ها
 • زیگزاگ ها
 • مثلث ها
 • درجه
 • معرفی واقع گرایانه ی تصحیحی ها

قوانین پیش ساختی منطق

 • شتابدار ها
 • مراحل دوگانه ی تایید الگو
 • تصحیحی ها
 • الزامات برای تایید الگو
 • فلت ها و زیگزاگ ها
 • مثلث ها

نتایج

 • دستور العمل های فشرده سازی
 • گروه بندی مجدد
 • تجمیع
 • برچسب های پیشرفت بازبینی شده
 • قانون پیچیدگی
 • تک موج ها
 • بساموج ها
 • فراموج ها
 • ابر موج ها
 • مطالبی بیشتر در مورد درجه

ساختار بساموج ها ، فراموج ها و …(انواع کارکشن های کامپلکس و ترکیبات مجاز)

 • ساختار بساموج ها ی پیچیده
 • نوع استاندارد
 • نوع غیر استاندارد
 • قوانین بازگشتی اضافه
 • مشخصات
 • کارکشن های پیچیده با ایکس موج های کوچک
 • کارکشن های پیچیده با ایکس موج های بزرگ
 • ساختار فراموج ها
 • شتابدار
 • تصحیحی
 • ساختار فراموج های پیچیده
 • آیا ساختارهای مجاز دیگری وجود دارد؟
 • ساختار ابرموج ها
 • شتابدار
 • تصحیحی
 • مطالبی بیشتر در مورد درجه
 • پیچیدگی
 • ساختار
 • مطالبی بیشتر در مورد امتداد
 • امتدادها در مقابل بخشیزه ها
 • اهمیت دانستن اینکه کدام موج ممتد است
 • دانستن اینکه شمارش را از کجا آغاز کنیم؟

ملحقات اصلی نیلی

 • نقاط تماس خط روند
 • قانون زمان
 • کاربرد قانون زمان
 • قانون استقلال
 • وقوع هم زمان
 • قانون استثناء
 • ضرورت برقرار ماندن یکپارچه ماندن ساختار
 • انعطاف پذیری برچسب های پیشرفت و بسط الگو

قوانین تخصصی منطق

 • مفاهیم الگویی
 • زیگزاگ سه گانه
 • ترکیبی سه گانه
 • فلت سه گانه
 • زیگزاگ دوگانه
 • ترکیبی دوگانه
 • فلت دوگانه
 • زیگزاگ طویل
 • فلت طویل
 • زیگزاگ
 • B ناقص
 • عادی
 • ایرگولار
 • C ناقص
 • ناقص غیرعادی
 • دوگانه ی 3 تایی
 • سه گانه ی 3 تایی
 • تصحیحی جاری
 • تصحیحی دوگانه ی جاری سه تایی
 • تصحیحی سه گانه ی جاری سه تایی
 • مثلث همگرا
 • محدود
 • نامحدود
 • مثلث واگرا
 • محدود
 • نامحدود
 • شتابدار روند دار
 • شتابدار ترمینال

کاربرد تخصصی برچسب پیشرفت

 • شتابدار روند دار
 • شتابدار ترمینال
 • فلت
 • زیگزاگ
 • مثلث همگرا
 • محدود
 • نامحدود
 • مثلث واگرا
 • محدود
 • نامحدود

ملحقات تخصصی نیلی

 • کانال بندی (کاربرد های منحصر به فرد)
 • موج 2
 • تشخیص یک جاری دوگانه سه تایی (یک الگوی موج دوم)
 • موج 4
 • موج B
 • فعالیت مثلثی
 • فعالیت ترمینال
 • خط روند 2-4 واقعی
 • شناسایی شتابدارها توسط کانال بندی
 • موج 1 ممتد
 • موج 3 ممتد
 • موج 5 ممتد
 • امتداد دوگانه
 • شناسایی تصحیحی ها توسط کانال بندی
 • فلت ها
 • مفاهیم ضمنی کانال بندی تخت ها
 • زیگزاگ ها
 • مثلث ها
 • انواع خطوط روند در مثلث
 • الگوهای پیچیده
 • زیگزاگ های دوگانه و سه گانه
 • ترکیبی های دوگانه و سه گانه که با زیگزاگ شروع می شوند
 • فلت های دوگانه و سه گانه
 • ترکیبی های دوگانه و سه گانه ای که با فلت شروع می شوند
 • تشخیص خاتمه ی امواج
 • نسبت های تخصصی فیبوناچی
 • امواج مفقود
 • کی وکجا رخ می دهند؟
 • چگونه رخ می دهند؟
 • چرا رخ می دهند؟
 • چه الگو هایی مستعد پذیرش هستند؟
 • تقلید
 • ناقص دوگانه
 • فلت های دوگانه زیگزاگ های دوگانه و سه گانه
 • موج 1 ممتد
 • موج 5 ممتد
 • تغییرات روی برچسب های پیشرفت

تشریح کامل و تخصصی بروزرسانی های جدید در NEoWave

 • آموزش الگوی مثلث خنثی
 • آموزش مثلث های با تناوب معکوس
 • آموزش الگوی دیامتریک
 • آموزش الگوی سیمتریکال
 • آموزش الگوی ترمینال با موج 3 ممتد
 • آموزش الگوهای ترکیبی به صورت جامع
 • آموزش درجه به صورت کاربردی
 • آموزش کامل روش تحلیل از جزء به کل از طریق روش ابداعی آنالیز ذهنی
 • آموزش کامل تمامی نکات Q.O.W
 • آموزش کامل نکات کارگاهی و عملی طبق کارگاه های گلن نیلی تا سال 2021
 • کارگاه آموزشی و شمارش لایو چارت

به طور خلاصه روش تحلیل امواج در نئوویو را می توانید در فلوچارت زیر مشاهده کنید :

سرفصل های دوره نئوویو

 

 

تهیه و تنظیم : حسین حیدرپور – فروردین 1393

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید