وبلاگ تحلیل‌‌های نئوویو دانشجویان نئوویو‌سنتر

همانطور که ملاحظه می‌فرمایید سهم از نیمه اول سال 97 وارد یک فاز صعودی در قالب یک دیامتریک شده است و پس از روئیت سقف تاریخی خود در نیمه اول سال 99 در قیمت 65420 ریال به فرآیند اصلاحی ورود کرده است. این نزول می تواند یک x موج باشد و در قالب یک زیگزاگ پایان یابد و یا هر الگوی کارکشن دیگری در این بخش شکل گیرد…

طبق موج شماری نئوویو سیمرغ در اصلاح اخیر، ابتدا یک الگوی زیگزاگ شکل گرفته که پس از آن به دلیل مومنتوم نزولی بالای بازار، مجدد ریزش ادامه پیدا کرد، الگوی کارکشن اخیر می تواند در قالب یک الگوی کامپلکس غیر استاندارد (زیگزاگ + فلت با c ناقص) و یا ( فلت + مثلث) تشکیل شده است…

بر اساس موج شماری نئوویو سیتا ، برای انتهای فاز اصلاحی حمایت 1500 تعیین شده است و از همین رو می‌تواند وارد فاز اصلاحی جدید شود. برای تعیین اهداف سهم بایستی فاز اصلاحی را تمام شده دانست و سپس تعیین کرد…

برای موج شماری نئوویو وبملت به صورت مولتی تایم فریم از 2 تایم ماهانه و 6 ماه به شرح ذیل استفاده شده است. همانطور که در موج شماری نئوویو در تایم 6 ماهه ملاحظه می کنید این سهم از ابتدای ورود به بورس با توجه به تشابهات زمانی بین امواج ، پتانسیل تکمیل الگوی دیامتریک را دارد…

بر طبق موج شماری نئوویو آریا در حال حاضر سهم در موج اصلاحی B قرار دارد که تا کنون علی رغم ریزش های شدید بازار اصلاح قیمتی شارپ نداشته است.به نظر می رسد سهم در این موج قصد تشکیل الگوی دیامتریک/سیمتریکال را دارد که اکنون در موج f  از آن قرار داریم…

بر طبق موج شماری نئوویو غفارس کارکشن غیر استاندارد با یک زیگزاگ با موج B  بخشیزه شروع شده و در ادامه X موج به صورت الگوی مثلث همگرای جاری با تناوب استاندارد شکل گرفته که مومنتوم حرکت بعدی که یک دیامتریک شیبدار است را به صورت منطقی توجیه می‌کند…

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید