بایگانی برچسب برای: ایمپالس ترمینال

جمع بندی تحلیل نئویو طلا :

به عنوان آخرین تحلیل طلا ، مجموعه تحلیل های 27 تا 32 را جمع بندی می کنیم :

در این تحلیل های به دنبال پایان روند نزولی 2-3 ماهه طلا بودیم ، چون این روند نزولی زیاد طول کشید می توانستیم با قسمت های صعودی و نزولی آن نیز معامله کنیم که به یکی دو مورد آن اشاره شد.

برای روند نزولی 2-3 ماهه دو الگو را با اولویت مشخص کردیم : 1- فلت با سی ترمینال      2- دیامتریک کامپلکس

به خاطر شرایط ویژه و خاصی که با آن به لحاظ ساختاری روبرو بودیم عملا این دو تحلیل کاملا هم جهت بودند و نوع لیبل های پیشرفت هیچ تاثیری در ترید ما نداشتند. برای الگوی اول حرکت پساالگویی شارپی را مد نظر داشتیم و برای الگوی دوم حرکتی آرام تر.

هم اکنون قیمت در محدوده ی 1335.5 قرار دارد و حرکت پسا الگویی هم اکنون موجب سود بیش از 600 پیپی به ازای هر انس طلا شده است.

تحلیل نئوویو طلا - کش دیتای ماهانه

تحلیل نئوویو طلا – کش دیتای ماهانه