نوشته‌ها

تحلیل نئوویو زامیاد
,

تحلیل نئوویو زامیاد (11)

تحلیل نئوویو زامیاد (خزامیا) در نئوویو سنتر : تا کنون بارها تحلیل نئوویو زامیاد را ارائه کردیم و هم اکنون می خواهیم تحلیل چند ماه پیش را که حاوی سیگنال خرید در محدوده ی 105-115 بود به روزرسانی کنیم. در تحلیل خزامیا شماره (10) فقط موج E از خزا…