نوشته‌ها

موج شماری نئوویو قرن (1)19دی 99
, ,

موج شماری نئوویو قرن (1)

همانطور که ملاحظه می‌فرمایید مطابق موج شماری نئوویو قرن فرایند اصلاحی را در قالب یک الگوی رنج زمانی سپری می‌کند و تا‌کنون تمایل چندانی به ریزش قیمتی از خود نشان نداده است. برای این فعالیت در قالب موج B الگوی مثلث خنثی فرض شده است
موج شماری نئوویو حبندر (1)13 دی 99
, ,

موج شماری نئوویو حبندر (1)

مطابق موج شماری نئوویو حبندر به نظر می رسد این سهم از سال 94 تا اواسط سال 96 یک الگوی مثلث واگرای تناوب معکوس را تکمیل کرده است. اهداف در موج G محدوده وسیعی را می تواند پوشش دهد لذا برای این موج به عنوان اولین هدف می توان سقف قبلی در محدوده 4500 الی 4700 را در نظر گرفت...
موج شماری نئوویو دزهراوی (1) - سناریوی دوم9 دی 99
, ,

موج شماری نئوویو دزهراوی (1)

مطابق موج شماری نئوویو دزهراوی ، روند غالب نزولی طی 3-4 ماه آینده ادامه خواهد داشت و محدوده‌های حمایتی مهم برای سهم دزهراوی به ترتیب ، محدوده‌های 900 و 650 تومان خواهد بود.در حال حاضر حد ضرر سهم دزهراوی تثبیت در زیر قیمت 1000 تومان می باشد...
تحلیل نئوویو شاخص کل (13)30 مرداد 99
,

تحلیل نئوویو شاخص کل (13)

طبق تحلیل نئوویو شاخص کل در حال حاضر از محدوده ی 2100000 واحد تا 1750000 واحد اصلاح شده است که نسبت به سقف خودش 16 درصد کاهش داشته و نسبت به کف قبلی در موج D کمی کمتر از 10 درصد اصلاح انجام داده است.
تحلیل نئوویو وسبحان8 تیر 99
,

تحلیل نئوویو وسبحان (1)

تحلیل نئوویو وسبحان را از کف سال 1397 در قیمت 150 تومان آغاز کردیم. با بررسی نمودار این سهم از کف مذکور به نظر می رسد این سهم 3 فاز کارکشن پشت سر هم را تشکیل داده است. هم اکنون در مراحل انتهایی از فاز سوم قرار داریم...
Q-18824 خرداد 99
,

(188) NEW TIPS & HINTS

You suggest logarithmic charts when doing Wave analysis. Sometimes I see you use linear charts in your Forecasting services. What type of chart is best for accurate 0-2 and 2-4 trendlines and why do you switch back and forth? ANSWER: Logarithmic…