نوشته‌ها

بساموج پیچیده وپترو
,

بساموج پیچیده وپترو (6)

تحلیل نئوویو سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (وپترو) در نئوویو سنتر : به نظر می رسد الگویی که در نهایت برای این سهم تشکیل شده است بساموج پیچیده به صورت الگوی دیامتریک است که احتمال خاتمه آن بالا ارزیابی می شود. در تحلیل قبلی به الگوی مثلث واگرا/ دیامتر…
الگوی دیامتریک خودرو
,

الگوی دیامتریک خودرو (10)

تحلیل نئوویو ایران خودرو (خودرو) در نئوویو سنتر : در تحلیل نئوویو قبلی خودرو به بررسی ساختار قیمت پس از الگوی دیامتریک خودرو پرداختیم و دو سناریو هم جهت را تشریح کردم. هر دو سناریو نشان دهنده صعود بود و هم اکنون که 3 ماه از تحلیل قبلی می گذ…

کتاب نئوویو (نسخه فارسی)

کتاب استادی در تئوری موجی الیوت در نئوویو سنتر : کتاب نئوویو استاد گلن نیلی غنی ترین و پربارترین کتاب الیوتی موجود در دنیا می باشد. عنوان این کتاب ، استادی در تئوری موجی الیوت است که توسط آقای ناصر دادگستر ترجمه شده و انتشارات سیمین دخت آن را منت…