نوشته‌ها

آموزش تخصصی ترسیم کش دیتا - 5

آموزش تخصصی رسم کش دیتا (5)

آموزش تخصصی رسم کش دیتا در نرم افزار اکسل (قسمت پنجم) : در درس های گذشته با رسم کش دیتای صحیح به طور کامل آشنا شدید . همان طور که می دانید کش دیتا را نمی توان به طور صحیح روی خود نرم افزار به صورت مستقیم ترسیم کرد چرا که خطاهایی در رسم به وج…