بایگانی برچسب برای: elliott

بازار دقیقا طبق پیش بینی در تحلیل قبلی با ایجاد الگوی مثلث همگرای تناوب معکوس و پس از تکمیل موج E از آن ریزش خود را شروع کرد. همان طور که در نمودار می بینید موج E مثلث همگرا شده است و سیگنال معاملاتی آن شکست خط روند bd از مثلث در قیمت 1261.6 با استاپ لاس 1271 دلار می باشد. تا کنون بازار در حدود 350 پیپ ریزش داشته است و به تی پی مینیمم رسیده ایم. هر چند این الگو جزو الگوهای خیلی سود آور نیست اما تا همین جا به سودی بیش از 3 برابر ریسک رسیده ایم.

پیشنهادمی شود قسمتی از پوزیشن بسته و استاپ تریل گردد.

 در کش دیتای روزانه طبق تحلیل قبلی به دنبال تکمیل یک دو گانه ی شروع شده با زیگزاگ یا دیامتریک بودیم. احتمالات ممکن را به همراه ساختارها مورد بررسی قرار دادیم. هم اکنون با توجه به توسعه بیشتر امواج دو گانه ی زیگزاگ +  فلت/ مثلث محتمل می باشد. برای قسمت دوم در حال حاضر سه قسمت اصلی داریم که کاندیدای فلت از نوع ایرگولار فیلیر می باشد. اگر این بساموج فلت بخواهد به عنوان قسمت دوم از کارکشن کامپلکس تشکیل شود ، تا فردا قبل از ظهر باید محدوده ی 1244 دلار به سمت پایین بشکند وگرنه قسمت دوم کارکشن مذکور یک بساموج فلت نخواهد شد و باید صبر کنیم تا امواج بیشتری به الگو اضافه شود و الگو تکمیل شود. هم اکنون سناریوی مذکور را به همراه لیبل های پیشرفت ارائه می کنم.

پس از اتمام الگو و تاییده آن می توان اقدام به فروش کرد ، در حال حاضر همچنان باید کمی صبر کنیم تا ببینیم فلت تایید می شود یا خیر.

برخی از تریدر های نئوویو قبل از تاییده ی لازم ، برای سود بیشتر (استاپ لاس کمتر و لاتیج بیشتر با ریسک ثابت) پس از نزدیک شدن به انتهای الگو با سیستم های دیگری به صورت زود هنگام ورود می کنند.شخصا چنین توصیه ای به خصوص برای افراد کم تجربه ندارم. اما نمونه ای از ورود زود هنگام با ترکیب پرایس اکشن با تحلیل نئوویو مذکور را برای الگوی احتمالی زیگزاگ + فلت در زیر می توانید مشاهده کنید (Short : 1253 / SL : 1262 / Min TP : 1225):

یکی از کتاب های الیوتی که به زبان ساده در مورد کارکشن های کامپلکس صحبت کرده است ، کتاب اصول امواج الیوت نوشته ی رابرت بالان می باشد. هر چند این سبک کامل نیست و در مورد نحوه ی ترکیبات مجاز کامپلکس ها صحبت نکرده ، اما همچنان جزو کتب خوب در حوزه ی الیوت طبقه بندی می شود.

در لینک زیر می توانید این پی دی اف این کتاب به زبان انگلیسی را دانلود فرمایید :

Robert Balan Elliott wave Principle

 

کتاب رابرت بالان

الیوت و روانشناسی بازار

الیوت و روانشناسی بازار

بحث الیوت و روانشناسی بازار از دیدگاه این تئوری ، فعالیت ترسیم شده ی قیمت در هر بازار است که یک تمثال هندسی از روانشناسی توده هاست. تئوری موجی توصیف می کند که چطور داده های رسم شده ی موضعی با داده های پیرامونی مرتبط می شود ، داده ها تحت شرایط مختلفی بایستی چگونه رفتار کنند ، چطور و چگونه رفتار هیجانی آغاز و تمام می شود ، چطور محیط روانی حکم به آشکار شدن دیگر زوایای بازار می کند و شکل عمومی رفتار قیمت بر روی این مبانی چگونه به وجود می آید. به بیان دیگر ، تئوری موجی الیوت ، جریان به ظاهر بی نظم رفتار قیمت را در الگو های قابل پیش بینی و قابل تشخیص آرایش می دهند ، الگو های که بر اساس روانشناسی توالی طبیعی رفتار توده ها بنا شده اند.

سیگنال جادویی :

بخش عظیمی از متخصصان بازار وقت خود را صرف دست کاری کردن قیمت برای یافتن اندیکاتوری جادویی و کلیدی می کنند. اما چطور یک داده ی مشتق شده از قیمت می تواند بهتر از خود داده ی اصلی باشد؟؟ به بیان دیگر این قیمت است که باید به عنوان اندیکاتور نهایی در نظر گرفته شود. قیمت تنها اندیکاتوری است که کاملا می شود روی آن حساب باز کرد و نیز تنها اندیکاتوری است که نتایج نهایی کار تحت را تاثیر قرار می دهد.

اصلا فرقی ندارد که یک فرد چه فکری  می کند یا یک اندیکاتور چه هشداری می دهد ، دست آخر باید دید بازار چه کرده است؟ یعنی اگر قیمت دارد بالا می رود و شما با سیگنال خرید ، خرید کرده اید در آمد کسب می کنید و اگر قیمت دارد پایین می آید و شما خرید کرده اید دارید هزینه پرداخت می کنید ، بدون توجه به هیچ اندیکاتوری.

بایگانی برچسب برای: elliott

بازار دقیقا طبق پیش بینی در تحلیل قبلی با ایجاد الگوی مثلث همگرای تناوب معکوس و پس از تکمیل موج E از آن ریزش خود را شروع کرد. همان طور که در نمودار می بینید موج E مثلث همگرا شده است و سیگنال معاملاتی آن شکست خط روند bd از مثلث در قیمت 1261.6 با استاپ لاس 1271 دلار می باشد. تا کنون بازار در حدود 350 پیپ ریزش داشته است و به تی پی مینیمم رسیده ایم. هر چند این الگو جزو الگوهای خیلی سود آور نیست اما تا همین جا به سودی بیش از 3 برابر ریسک رسیده ایم.

پیشنهادمی شود قسمتی از پوزیشن بسته و استاپ تریل گردد.

 در کش دیتای روزانه طبق تحلیل قبلی به دنبال تکمیل یک دو گانه ی شروع شده با زیگزاگ یا دیامتریک بودیم. احتمالات ممکن را به همراه ساختارها مورد بررسی قرار دادیم. هم اکنون با توجه به توسعه بیشتر امواج دو گانه ی زیگزاگ +  فلت/ مثلث محتمل می باشد. برای قسمت دوم در حال حاضر سه قسمت اصلی داریم که کاندیدای فلت از نوع ایرگولار فیلیر می باشد. اگر این بساموج فلت بخواهد به عنوان قسمت دوم از کارکشن کامپلکس تشکیل شود ، تا فردا قبل از ظهر باید محدوده ی 1244 دلار به سمت پایین بشکند وگرنه قسمت دوم کارکشن مذکور یک بساموج فلت نخواهد شد و باید صبر کنیم تا امواج بیشتری به الگو اضافه شود و الگو تکمیل شود. هم اکنون سناریوی مذکور را به همراه لیبل های پیشرفت ارائه می کنم.

پس از اتمام الگو و تاییده آن می توان اقدام به فروش کرد ، در حال حاضر همچنان باید کمی صبر کنیم تا ببینیم فلت تایید می شود یا خیر.

برخی از تریدر های نئوویو قبل از تاییده ی لازم ، برای سود بیشتر (استاپ لاس کمتر و لاتیج بیشتر با ریسک ثابت) پس از نزدیک شدن به انتهای الگو با سیستم های دیگری به صورت زود هنگام ورود می کنند.شخصا چنین توصیه ای به خصوص برای افراد کم تجربه ندارم. اما نمونه ای از ورود زود هنگام با ترکیب پرایس اکشن با تحلیل نئوویو مذکور را برای الگوی احتمالی زیگزاگ + فلت در زیر می توانید مشاهده کنید (Short : 1253 / SL : 1262 / Min TP : 1225):

یکی از کتاب های الیوتی که به زبان ساده در مورد کارکشن های کامپلکس صحبت کرده است ، کتاب اصول امواج الیوت نوشته ی رابرت بالان می باشد. هر چند این سبک کامل نیست و در مورد نحوه ی ترکیبات مجاز کامپلکس ها صحبت نکرده ، اما همچنان جزو کتب خوب در حوزه ی الیوت طبقه بندی می شود.

در لینک زیر می توانید این پی دی اف این کتاب به زبان انگلیسی را دانلود فرمایید :

Robert Balan Elliott wave Principle

 

کتاب رابرت بالان

الیوت و روانشناسی بازار

الیوت و روانشناسی بازار

بحث الیوت و روانشناسی بازار از دیدگاه این تئوری ، فعالیت ترسیم شده ی قیمت در هر بازار است که یک تمثال هندسی از روانشناسی توده هاست. تئوری موجی توصیف می کند که چطور داده های رسم شده ی موضعی با داده های پیرامونی مرتبط می شود ، داده ها تحت شرایط مختلفی بایستی چگونه رفتار کنند ، چطور و چگونه رفتار هیجانی آغاز و تمام می شود ، چطور محیط روانی حکم به آشکار شدن دیگر زوایای بازار می کند و شکل عمومی رفتار قیمت بر روی این مبانی چگونه به وجود می آید. به بیان دیگر ، تئوری موجی الیوت ، جریان به ظاهر بی نظم رفتار قیمت را در الگو های قابل پیش بینی و قابل تشخیص آرایش می دهند ، الگو های که بر اساس روانشناسی توالی طبیعی رفتار توده ها بنا شده اند.

سیگنال جادویی :

بخش عظیمی از متخصصان بازار وقت خود را صرف دست کاری کردن قیمت برای یافتن اندیکاتوری جادویی و کلیدی می کنند. اما چطور یک داده ی مشتق شده از قیمت می تواند بهتر از خود داده ی اصلی باشد؟؟ به بیان دیگر این قیمت است که باید به عنوان اندیکاتور نهایی در نظر گرفته شود. قیمت تنها اندیکاتوری است که کاملا می شود روی آن حساب باز کرد و نیز تنها اندیکاتوری است که نتایج نهایی کار تحت را تاثیر قرار می دهد.

اصلا فرقی ندارد که یک فرد چه فکری  می کند یا یک اندیکاتور چه هشداری می دهد ، دست آخر باید دید بازار چه کرده است؟ یعنی اگر قیمت دارد بالا می رود و شما با سیگنال خرید ، خرید کرده اید در آمد کسب می کنید و اگر قیمت دارد پایین می آید و شما خرید کرده اید دارید هزینه پرداخت می کنید ، بدون توجه به هیچ اندیکاتوری.