بایگانی برچسب برای: NEoWave Center

بر اساس تحلیل نئوویو دلار که در تایم ماهانه انجام شده است به نظر می رسد موج D در حال تشکیل یک دیامتریک است. انتهای موج e از این دیامتریک تقریبا روی تارگت دوم خاتمه پیدا کرده است و سپس بازار وارد اصلاح موج f شده است…

آنالیز نئوویو کرمان را 9 فروردین 99 در کش دیتای هفتگی انجام دادیم و طبق آن سناریو ، صعودی در قالب موج D را تا اهداف زمانی و قیمتی مشخص پیش بینی کردیم که به به درستی رخ داد. پس از موج D صعودی که به صورت افراطی رشد کرد ، وارد موج E شدیم…

You suggest logarithmic charts when doing Wave analysis. Sometimes I see you use linear charts in your Forecasting services. What type of chart is best for accurate 0-2 and 2-4 trendlines and why do you switch back and forth?

ANSWER:

Logarithmic charts are ALWAYS best (in every way) to get the most reliable channeling and Fibonacci price relationships – they are crucial when a market has gained or lost 25% or more in value.

Unfortunately, programs like Excel frequently will not show any price levels on the left (except the starting bottom value) when log scale is chosen, which makes price targets difficult to determine. So, if a market has not moved more than 5-10% for an extended period, I’ll use arithmetic scales to make price levels easy for customers to see. Keep in mind, even when I present counts to the public on arithmetic charts, frequently I used Log scale charts (behind the scenes) to arrive at my scenarios.

When an X-wave is longer in price than the prior A-B-C, should it be longer or shorter in time than the prior A-B-C. In your book you state it must be longer if the X wave is larger, Yet in your videos you state that X waves should be shorter in every instance. Please could you clarify your thoughts on this.

ANSWER:

Mastering Elliott Wave was written 30 years ago, when I had only 7 years experience analyzing and trading markets – I’ve gained a lot of knowledge since. Below are Rules for X-waves that you can depend on and which override anything written in my book (if there is contradiction).

1. You NEVER want an X-wave to take more time than the prior A-B-C, regardless of whether it is larger or smaller in price.

2. You NEVER want an X-wave to contain more monowaves than the prior A-B-C

3. You NEVER want an X-wave to be more than 161.8% of the prior A-B-C in price

If what you think is an X-wave does not adhere to the above rules, forget the X-wave idea and look for another Wave labeling solution.

کلاس آموزش نئوویو در نئوویوسنتر (تابستان99)

نئوویو سنتر کلاس آموزش نئوویو را در قالب دوره 61 ام به صورت حضوری و نیمه خصوصی در تیر ماه 99 با شرایط زیر برگزار می کند.این دوره برای معامله گران بازارهای مالی اعم از بورس و FX طراحی شده است و برای شرکت در آن می بایست کارآموزان عزیز بر مباحث تکنیکال کلاسیک (تمامی مطالب مربوط به حمایت ها و مقاومت های استاتیک و داینامیک) مسلط باشند.