نوشته‌ها

تحلیل نئوویو شاخص کل (13)30 مرداد 99
,

تحلیل نئوویو شاخص کل (13)

طبق تحلیل نئوویو شاخص کل در حال حاضر از محدوده ی 2100000 واحد تا 1750000 واحد اصلاح شده است که نسبت به سقف خودش 16 درصد کاهش داشته و نسبت به کف قبلی در موج D کمی کمتر از 10 درصد اصلاح انجام داده است.
موج شماری نئوویو لابسا (4)25 مرداد 99
,

موج شماری نئوویو لابسا (4)

طبق موج شماری نئوویو لابسا پس از الگوی دیامتریک رانینگ حرکت جدیدی آغاز شده است که هم اکنون در موج C از آن قرار داریم.محاسبه حد سود پس از تکمیل موج C انجام خواهد شد اما به صورت کلی انتظار داریم در طول 1.5-1 سال آینده این سهم حداقل به محدوده ی 30000 تومان برسد...
تحلیل نئوویو وساپا (1)22 مرداد 99
,

تحلیل نئوویو وساپا (1)

طبق تحلیل نئوویو وساپا به نظر می رسد وساپا در حال تشکیل الگوی زیگزاگ قدرتمندی است که هم اکنون در موج 3 از c از این الگو قرار داریم. ریزش های چند روز اخیر احتمالا ما را وارد موج 4 از c کرده است. شرط این امر آن است که تا قبل از تاریخ 1 شهریور سقف جدیدی ثبت نشود...
تحلیل نئوویو ولساپا (1)19 مرداد 99
,

تحلیل نئوویو ولساپا (1)

طبق تحلیل نئوویو ولساپا مشاهده می کنید موج a و b از الگوی کارکشن که در حال حاضر در در حال تکمیل شدن است و هم اکنون در موج c قرار داریم. با توجه به فرم موج های تشکیل شده دو الگوی فلت و مثلث برای این فاز امکان پذیر است. فعلا در این تحلیل می خواهیم به ویژگی های فلت بپردازیم و اگر نیازی باشد در آینده به الگوی مثلث هم خواهیم پرداخت...
تحلیل نئوویو حکشتی (3)13 مرداد 99
,

تحلیل نئوویو حکشتی (3)

طبق تحلیل نئوویو حکشتی تجمیع دیگری که می توان انجام داد که با منطق و همچنین تحلیل تایم بالاتر همخوانی خوبی دارد این است که به جای این که کارکشن های دوم ، سوم و چهارم را در قالب امواج b ،  c و d تحلیل کنیم این سه کارکشن را در قالب الگوی دوگانه سه تایی تحلیل کنیم...
تحلیل نئوویو داوه (1)12 مرداد 99
,

تحلیل نئوویو داوه (1)

طبق تحلیل نئوویو داوه که مشاهده می فرمایید به نظر می رسد در آخرین قسمت رنج ، الگوی فلت با سی کوتاهی را تشکیل داده است. این فلت 6 ماه طول کشیده است و به نظر می رسد به پایان خود نزدیک شده است...