پرسش و پاسخ تخصصی نئوویو سنتر

پشتیبانی کارآموزان نئوویو سنتر :

کارآموزانی که در کلاس های ما شرکت می کنند ، از پشتیبانی 6 ماهه برخوردار می شوند که در صورت لزوم می توانند از آن استفاده فرمایند.

لطفا سوالات خود را با استفاده از فرم زیر برای نئوویو سنتر ارسال کنید و به نکات زیر توجه فرمایید :

1- اگر سوالات متعددی دارید ، ترجیحا سوالات خود را به صورت جداگانه در قالب چند بخش ارسال فرمایید.

2- در صورت نیار نمودار‌های های خود را با فرمت JPEG (فرمت عادی عکس) از طریق دکمه‌های آپلود نمودار ارسال کنید.

3- پاسخ سوالات حداکثر ظرف 5-2 روز ارسال می شوند.

4- ترجیحا از مرورگر Google Chrome ،  Internet Explorer و یا Safari استفاده فرمایید.

توجه فرمایید استفاده از این فرم فقط برای کارآموزان نئوویوی است که از سال 1392 تا به حال در کلاس‌های حسین حیدرپور شرکت کرده‌اند و به سوالات تخصصی سایرین پاسخ داده نخواهد شد.

پیشاپیش از این که موارد مذکور را رعایت می‌فرمایید ، صمیمانه سپاسگزاریم / پشتیبانی نئوویو سنتر

فرم پرسش های تخصصی کارآموزان نئوویو سنتر

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 1 MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 1 MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 1 MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 1 MB

لطفا صبر کنید