تحلیل نئوویو وپترو

/توسط

موج شماری نئوویو وپترو (7)

در ابتدا توجه کنید که موج شماری نئوویو وپترو بیش از 1000 درصد سود نسبت به تحلیل اولیه داده است و حد ضرر خود را برای بار دیگر از قیمت 580 تومان به قیمت 940 تومان منتقل کنید. سهم سرمایه گذاری پتروشیمی می تواند سود آوری بیشتری هم برایمان به ارمغان بیاورد و برای فاز دوم از ترکیبی دوگانه اهداف گفته شده را می توانید در نظر بگیرید. تذکر آخر برای سهامداران این سهم ارزشمند این که برای رسیدن به اهداف مذکور بازه میان مدت و حتی بلند مدت را مد نظر خود قرار دهند...  

مطالبی که ممکن است دوست داشته باشید

اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید