مجموعه تحلیل های نئوویو وپترو در نئوویو سنتر

تحلیل نئوویو وپترو (شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی) در نئوویو سنتر : در ابتدا به بررسی صحت موج شماری نئوویو وپترو که 5 ماه پیش ارائه شد بپردازیم. در تحلیل شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی به دنبال پایان الگوی دیامتریک و ورود به اصلاح نزولی بودیم. همان طور که مشاهده کردید این اصلا اتفاق افتاد و موجب […]

بساموج پیچیده وپترو

تحلیل نئوویو سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (وپترو) در نئوویو سنتر : به نظر می رسد الگویی که در نهایت برای این سهم تشکیل شده است بساموج پیچیده به صورت الگوی دیامتریک است که احتمال خاتمه آن بالا ارزیابی می شود. در تحلیل قبلی به الگوی مثلث واگرا/ دیامتریک اشاره کردیم و گفتیم پس از نزول […]

تحلیل نئوویو سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (وپترو): شمارش نئوویو وپترو در تیر ماه 97 انجام شد و پس از بررسی الگوی چندین ساله دو بار سیگنال خرید داده شد و در آخرین بار سیگنال خرید در محدوه ی قیمتی 130  تومان داده شد. شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی یکی از سهام های پر پتانسیل گروه خود […]

تحلیل نئوویو وپترو در نئوویو سنتر : در آنالیز الیوتی وپترو که قبلا ارائه شد سیگنال خرید روی محدوده ی قیمتی 130 تومان داده شد و قیمت مقداری بیشتر نزول کرد و دقیقا روی ناحیه استاپ الگوی بازگشتی انگالف را تشکیل داد و صعود قیمت شروع شد. در صورت نیاز به مطالعه تحلیل قبلی سهم […]

تحلیل نئوویو شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی (وپترو) در نئوویو سنتر : در آنالیز نئوویو وپترو دو ناحیه حمایتی مهم ارائه شد که بازار دقیقا از روی ناحیه قیمتی 122-128 تومان که ذکر شد بازگشت  و رشد آرام 40 درصدی را در پی داشت. تحلیل قبلی را می توانید در ” موج شماری الیوتی وپترو (2) […]

تحلیل نئوویو وپترو در نئوویو سنتر : در موج شماری الیوتی وپترو (1) که حدودا دو ماه پیش ارائه شد به دنبال الگوی مثلث دوبل بودیم و در اینجا صرفا برای یادآوردی مجددا این نمودار آپدیت می شود. به الگوی ترکیبی دوگانه به صورت مثلث دوبل در وپترو که در کش دیتای هفتگی به روز […]

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید