Notice: Undefined variable: orItem in /home/backupneowavei/public_html/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/postslider/postslider.php on line 951
تحلیل نئوویو ذوب (1)

تحلیل نئوویو ذوب (1)

تحلیل نئوویو شرکت ذوب آهن (ذوب): ذوب آهن نزدیک به یک سال است در حال تشکیل الگوی زیگزاگ می باشد. موج B از این زیگزاگ یک مثلث همگرای بزرگ کامپلکس است که در بین امواج این زیگزاگ بیشترین زمان ممکن را به خود اختصاص داده است. پس از اتمام مثلث ، حرکت پسا الگو…
تحلیل نئوویو (GOLD (2

تحلیل نئوویو (3) GOLD

در تحلیل قبلی به دنبال یک فلت برای انتهای کارکشن طلا بودیم و شرایط تشکیل یک بساموج فلت را شرح دادیم و منتظر شدیم ببینیم بازار شرایط فلت را احراز می کند یا خیر؟ همان طور که دیدیم شرایط فلت احراز نشد و قیمت حول محدود ی 1260 دلار شتاب صعود خود…
تحلیل نئوویو (GOLD (2

تسلط بر کارکشن ها آری یا خیر ؟

در نئوویو کار با کارکشن ها بسیار تخصصی است و با بیان تمامی جزئیات بیان شده اند از این رو کامل ترین مرجع کارکشن ها نئوویو می باشد. چه زمانی که با امواج ایمپالس کار می کنیم و چه زمانی که با کارکشن ها کار می کنیم ، تسلط بر قوانین حاکم بر کارکشن ها ا…
تحلیل نئوویو (GOLD (2

تحلیل نئوویو (GOLD (2

 در کش دیتای روزانه طبق تحلیل قبلی به دنبال تکمیل یک دو گانه ی شروع شده با زیگزاگ یا دیامتریک بودیم. احتمالات ممکن را به همراه ساختارها مورد بررسی قرار دادیم. هم اکنون با توجه به توسعه بیشتر امواج دو گانه ی زیگزاگ +  فلت/ مثلث محتمل می باشد. ب…