آنالیز الیوتی کووید 19
,

آنالیز الیوتی کووید 19 شماره (2)

آنالیز الیوتی کوورید 19 در نئوویو سنتر :  در آنالیز الیوتی کووید 19 شماره (1) به دنبال شروع موج 3 کوتاهی بودیم و گفتیم اگر سناریو درست باشد تا قبل از تکمیل موج 3 نباید شکستی در خط روند قرمز رنگ ایجاد شود. خط روند قرمز رنگ شکست و نشان داد موج…
تحلیل الیوتی کووید 19
,

تحلیل الیوتی کووید 19 شماره (1)

تحلیل الیوتی کووید 19 در ایران توسط نئوویو سنتر : توجه : در ابتدا باید بدانیم این دیتا برای تحلیل الیوتی کووید 19 مناسب است اما برای تحلیل نئوویو ایده‌آل نیست و اگر بخواهیم علمی عمل کنیم ، این چارت قابلیت تحلیل نئو ویو را ندارد. از این رو تحلی…