تحلیل نئوویو شستا

تاریخچه :

تأسيس شرکت سرمايه گذاری تأمين اجتماعي (شستا) ضرورتی برخاسته از رسالت عظيم سازمان تأمين اجتماعی درحفظ و صيانت از نيروهای مولد کشور مي باشد . سازمان تأمين اجتماعی بعنوان محوری ترين صندوق بيمه ای کشور و يکی از بزرگترين نهادهای بيمه ای منطقه غرب آسيا در راستای تأمين آتيه نيروی کار کشور وخانواده هايشان نيازمند برنامه ريزی دقيق اقتصادی و سرمايه گذاريهای پربازده بمنظور حفظ ارزش ذخاير بيمه شدگان و تأمين منابع لازم براي ايفاي حمايت ها و تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت خود مي باشد. سازمان بين المللي تأمين اجتماعی (ISSA) در چارچوب های هدايتی خود برای پايداری صندوقهای تأمين اجتماعی توجه به موضوع سرمايه گذاری را برای تمام صندوقهای مزبور امری ضروری می داند تا اين صندوق ها درگذر زمان بتوانند ارزش دارائی ها و منابع خود را حفظ و صيانت نمايند . به همين منظور شرکت سرمايه گذاری تأمين اجتماعی (شستا) بعنوان يک مجموعه تخصصی در امر سرمايه گذاری در تاريخ ۱۳۶۵/۰۱/۰۶ بصورت يک شرکت سهامی خاص با سرمايه اوليه ۲۰ ميليارد ريال تأسيس گرديد. هدف اصلي شستا مديريت کارآمد منابع مالی تخصيص يافته با رويکرد سودآوری و ارزش افزوده حداکثری در بازارهای سرمايه داخلی و خارجی از طريق فعاليت های توليد
هدف اصلي شستا مديريت کارآمد منابع مالی تخصيص يافته با رويکرد سودآوری و ارزش افزوده حداکثری در بازارهای سرمايه داخلی و خارجی از طريق فعاليت های توليدی، خدماتی و بازرگانی می‌باشد. امروز پس از گذشت بیش از ۳ دهه فعاليت مستمر ، شستا به يکی از شرکت‌های بزرگ اقتصادی در سطح خاورميانه تبديل شده است و با تدوين چشم انداز و افق های آرمانی خود و برنامه ريزی استراتژيک می رود تا در آينده ای نه چندان دور به يک بنگاه اقتصادی تراز اول در سطح جهانی تبديل شود.

موضوع فعالیت

موضوع فعاليت شركت سرمايه گذاری تأمين اجتماعی (شستا)، سرمايه گذاری و مشاركت در فعاليت های اقتصادی و بازرگانی اعم از فعاليت توليدی، بازرگانی، خدماتی(مالی، مديريتی و…) و تشكيل انواع شرکت‌ها به جهت نيل به اهداف شركت به شرح زير می‌باشد:

۱- خريد و فروش و پذيره نويسی سهام شركت های توليدی، بازرگانی و خدماتی پذيرفته شده در بورس و خارج از بورس. اولويت اجرای اين بند برای شركت های پذيرفته شده بورسی می‌باشد.

۲- مشاركت در شركت های جديد به منظور تحقق اهداف شركت به تنهايی و يا با مشاركت با ساير بنگاه های اقتصادی.

۳- خريد و فروش سهام و سرمايه گذاری در شركت های خارجی.

۴- آماده سازی و ورود شركت های سرمايه پذير به بورس اوراق بهادار.

۵- خريد و فروش اموال منقول و انجام فعاليت های بازرگانی و تجاری.

۶- استفاده از تسهيلات مالی و اعتباری بانك ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و يا خارجی و يا تأسيس اينگونه موسسات

۷- اخذ نمايندگی از موسسات و شرکت‌های سرمايه گذاری معتبر داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف و موضوع فعاليت شركت.

۸- ايجاد شعب و نمايندگی داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف و موضوع فعاليت شركت.

۹- ارايه خدمات مشاور مالی و اقتصادی و سرمايه گذاری به اشخاص حقيقی و حقوقی معتبر داخلی و خارجی.

۱۰- انجام كليه امور و فعاليت هايی كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم براي تحقق اهداف و موضوع فعاليت شركت لازم و مفيد باشد و يا در جهت تحقق موضوع فعاليت شركت ضرورت داشته باشد.

/توسط

موج شماری نئوویو شستا (1)

طبق موج شماری نئوویو شستا که ملاحظه می‌فرمایید هیچ الگویی در این سهم تکمیل نیست که منتظر ایجاد رالی قدرتمندی باشیم از طرفی خاطرمان هست که شستا در روزهای صعودی و پر مومنتوم 5 ماهه اول سال 99 هر روز چه تاثیر عجیب و غریبی بر افزایش بی مهابای شاخص کل بورس داشت!

مطالبی که ممکن است دوست داشته باشید

اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی