مجموعه تحلیل های نئوویو تاپیکو در نئوویو سنتر

آنالیز نئوویو تاپیکو (1)

تحلیل نئوویو سرمایه گذاری نفت و گاز و تامین پتروشیمی (تاپیکو) در نئوویو سنتر : طبق آنالیز نئوویو تاپیکو الگویی پیچیده و چند ساله دارد که در حال حاضر تحلیل آن خیلی به کار معامله با این سهم نمی آید! اگر شاخه ی آخر نزولی را برای معامله مد نظر قرار دهیم ، طبق تحلیل […]

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید