نوشته‌ها

الگوی ترکیبی دوگانه خشرق
,

الگوی ترکیبی دوگانه خشرق (3)

تحلیل نئوویو الکتریک خودرو شرق (خشرق) در نئوویو سنتر : در این تحلیل می خواهیم به بررسی الگوی ترکیبی دوگانه خشرق به صورت دیامتریک + زیگزاگ بپردازیم. در تحلیل نئوویو قبلی این سهم دو سناریو را شرح دادیم و سناریوی اول که ترکیبی دوگانه بود به درستی …
تحلیل نئوویو نمودار خپارس (1)5 مرداد 98
,

تحلیل نئوویو نمودار خپارس (1)

تحلیل نئوویو پارس خودرو (خپارس) در نئوویو سنتر: هر چند فرصت تحلیل درخواستی را ندارم اما به دلیل تعدد درخواست ها در طول 2-3 ماه اخیر ، تحلیل نئوویو نمودار خپارس را خدمت علاقه مندان بدین صورت ارائه می کنم : برای خپارس دو سناریو محتمل است که وقوع …
تحلیل نئوویو نمودار خودرو (9)
,

تحلیل نئوویو نمودار خودرو (9)

تحلیل نئوویو نمودار خودرو (ایران خودرو) در نئوویو سنتر : آخرین تحلیل نئوویو نمودار خودرو (8) را نزدیک به 2 ماه پیش به روز رسانی کردیم. در آن تحلیل پس از خاتمه زیگزاگ دو سناریو را مطرح کردیم یکی ریزشی برای تشکیل مثلث احتمالی و یکی رنج برای ت…
شمارش الیوتی خودرو (6)
,

شمارش الیوتی خودرو (6)

شمارش الیوتی ایران خودرو (خودرو) در نئوویو سنتر : در شمارش الیوتی خودرو (5) خودرو که که حدود اردیبهشت ماه ارائه کردم ، نواحی قیمتی و زمانی برای بازگشت اعلام شد. همان طور که دیدید بازگشت قیمت از روی همان نواحی رخ داد. در آن تحلیل دنبال انتهای مو…
آنالیز الیوتی خساپا (4)
,

آنالیز الیوتی خساپا (4)

آنالیز الیوتی خساپا (شرکت سایپا) در نئوویو سنتر : در آنالیز الیوتی خساپا (3) که دو ماه پیش انجام دادم ، 2 سناریو را مطرح کردم و در نهایت دیدیم که سناریوی دوم که به صورت ریزش یا بازار رنج چند ماهه پیش بینی شده بود به وقوع پیوست. با نگاهی ساده به شاخ…

تحلیل نئوویو (8) GOLD

در کش دیتای ویکلی که در تحلیل 1 بدان اشاره شد ، هنوز الگوی الیوتی تکمیل نیست. با توجه به ساختار امواج بهترین سناریوی قابل پیش بینی در حال حاضر تشکیل یک دو گانه ی شروع شده با مثلث نوترال می باشد. در قسمت دوم این دوگانه هنوز الگوی تکمیل نیست بناب…