نوشته‌ها

الگوی ترکیبی دوگانه خشرق

الگوی ترکیبی دوگانه خشرق (3)

تحلیل نئوویو الکتریک خودرو شرق (خشرق) در نئوویو سنتر : در این تحلیل می خواهیم به بررسی الگوی ترکیبی دوگانه خشرق به صورت دیامتریک + زیگزاگ بپردازیم. در تحلیل نئوویو قبلی این سهم دو سناریو را شرح دادیم و سناریوی اول که ترکیبی دوگانه بود به درستی …
تحلیل نئوویو خپارس - 1

تحلیل نئوویو خپارس (1)

تحلیل نئوویو پارس خودرو (خپارس) : هر چند فرصت تحلیل درخواستی را ندارم اما به دلیل تعدد درخواست ها در طول 2-3 ماه اخیر ، تحلیل نئوویو خپارس را خدمت علاقه مندان بدین صورت ارائه می کنم : برای خپارس دو سناریو محتمل است که وقوع یکی از آنها دارای ا…
تحلیل نئوویو خودرو (9)- 01

تحلیل نئوویو خودرو (9)

تحلیل نئوویو ایران خودرو (خودرو): آخرین تحلیل نئوویو خودرو (شماره 8) را نزدیک به 2 ماه پیش به روز رسانی کردیم. در آن تحلیل پس از خاتمه زیگزاگ دو سناریو را مطرح کردیم یکی ریزشی برای تشکیل مثلث احتمالی و یکی رنج برای تشکیل ایکس موج و به وجود آمدن یک…
شمارش الیوتی خودرو (6)

شمارش الیوتی خودرو (6)

تحلیل نئوویو شرکت ایران خودرو (خودرو) : در شمارش الیوتی خودرو (5) خودرو که که حدود اردیبهشت ماه ارائه کردم ، نواحی قیمتی و زمانی برای بازگشت اعلام شد. همان طور که دیدید بازگشت قیمت از روی همان نواحی رخ داد. در آن تحلیل دنبال انتهای موج G از دیامتری…
تحلیل نئوویو خساپا (4)

تحلیل نئوویو خساپا (4)

آخرین تحلیل نئوویو را 2 ماه پیش انجام دادم و 2 سناریو را مطرح کردم و در نهایت دیدیم که سناریوی دوم که به صورت ریزش یا بازار رنج چند ماهه پیش بینی شده بود به وقوع پیوست. با نگاهی ساده به شاخص خودرو به راحتی توانستیم از بین 2 سناریویی که مطرح…
تحلیل نئوویو ثتران (1)

تحلیل نئوویو (8) GOLD

در کش دیتای ویکلی که در تحلیل 1 بدان اشاره شد ، هنوز الگوی الیوتی تکمیل نیست. با توجه به ساختار امواج بهترین سناریوی قابل پیش بینی در حال حاضر تشکیل یک دو گانه ی شروع شده با مثلث نوترال می باشد. در قسمت دوم این دوگانه هنوز الگوی تکمیل نیست بناب…
تحلیل نئوویو ثتران (1)

تحلیل نئوویو ثباغ (2)

در نمودار نمایی 4.5 ساله از ثباغ را مشاهده می کنید که کارکشن های پشت سر هم را تشکیل داده است. ساختار امواج نشلن دهنده ی این است که احتمالا در طول سه سال گذشته ثباغ در حال تشکیل 3 قسمت اول از یک مثلث/دیامتریک بسیار کامپکلس می باشد. برای قسمت آخ…
تحلیل نئوویو ثتران (1)

تحلیل نئوویو ثباغ (1)

در نمودار نمایی 4.5 ساله از ثباغ را مشاهده می کنید که کارکشن های پشت سر هم را تشکیل داده است. ساختار امواج نشان دهنده ی این است که احتمالا در طول سه سال گذشته ثباغ در حال تشکیل 3 قسمت اول از یک مثلث/دیامتریک بسیار کامپکلس می باشد. برای قسمت آخ…
تحلیل نئوویو ثتران (1)

تحلیل نئوویو ثتران (1)

در ثتران نیر داستان همیشگی در بورس تهران اتفاق افتاده است. همانطور که می بینید یک صعود بسیار شارپ به صورت کارکشن دوگانه ی زیگزاگ + مثلث نوترال تناوب معکوس رخ داده که سود 90 درصدی را رقم زده است. اکثر تحلیل گران معمولی الیوت به دلیل عدم شناخت …