تحلیل نئوویو وخارزم (1)5 مهر 99
,

موج شماری نئوویو وخارزم (1)

بر اساس موج شماری نئوویو وخارزم در این فاز الگوی فلت ایرگولاری تشکیل شده که ظرف زمان استاندارد آن نیز پر شده است از این رو انتظار داریم با افزایش مناسب تقاضا روی این سهم قیمت وارد مسیر صعودی خود شود....