مجموعه تحلیل‌های نئوویو لابسا

موج شماری لابسا را بارها تاکنون انجام داده‌ایم و تقریبا همیشه طبق تحلیل حرکت خود را آغاز کرده است اما هیچگاه حرکت پساالگویی شارپی که مد نظرمان بوده رخ نداده است. این مورد فقط یک دلیل دارد و آن هم گسترش افراطی کارکشن جاری است که تاکنون بیش از 2.5 سال طول کشیده و همچنان ادامه دارد…

موج شماری نئوویو لابسا (4) در نئوویو سنتر - کش دیتای 6 ماهه

طبق موج شماری نئوویو لابسا پس از الگوی دیامتریک رانینگ حرکت جدیدی آغاز شده است که هم اکنون در موج C از آن قرار داریم.محاسبه حد سود پس از تکمیل موج C انجام خواهد شد اما به صورت کلی انتظار داریم در طول 1.5-1 سال آینده این سهم حداقل به محدوده ی 30000 تومان برسد…

در شمارش نئوویو لابسا که 2.5 ماه پیش ارائه شد به دنبال خاتمه موج D از مثلث همگرای تناوب معکوس بودیم. الگوی موج D به صورت دیامتریک در نظر گرفته شده بود که در آنجا موج g در حال خاتمه بود…

مطالبی که ممکن است دوست داشته باشید

اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی

با نئوویو سنتر حرفه‌ای شوید