مجموعه تحلیل های نئوویو وتوصا در نئوویو سنتر

برای موج شماری نئوویو وتوصا از کش دیتای خرداد 97 به بعد استفاده کرده ایم. تحلیل قسمت های قبلی انجام شده ولی فعلا به کار ما نمی آید و ارائه نمی شود و همین که می دانیم ناحیه رنج قبل از شروع شمارش ما ، موج E از یک فعالیت مثلثی بسیار بزرگ بوده است کفایت می کند.

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید