وبلاگ تحلیل دانشجویان

/توسط

موج شماری نئوویو قرن (1)

همانطور که ملاحظه می‌فرمایید مطابق موج شماری نئوویو قرن فرایند اصلاحی را در قالب یک الگوی رنج زمانی سپری می‌کند و تا‌کنون تمایل چندانی به ریزش قیمتی از خود نشان نداده است. برای این فعالیت در قالب موج B الگوی مثلث خنثی فرض شده است

مطالبی که ممکن است دوست داشته باشید

اشتراک این مطلب در شبکه‌های اجتماعی